Találkozó hívő nő

találkozó hívő nő

Elmélkedések Alois testvértől Az esti imák végén, Alois testvér beszélt a résztvevőkhöz. Ezek az elmélkedések ezen az oldalon olvashatóak.

Alois testvér, Prága, Szeretném megköszönni a családoknak, az egyházközségeknek, egyházi vezetőknek, azoknak, akik a város és a régió gyakorlati teendőivel foglalkoztatok; mindazoknak, akik gördülékennyé tettétek a találkozó menetét. Köszönjük az iskolákat, amelyeket a rendelkezésünkre bocsájtottatok.

Nagy öröm látni, hogy az Európa találkozó találkozó hívő nő különböző felekezetekhez tartozó keresztényeket, s olyanokat is, akik bár nem osztoznak a Krisztusba vetett hitünkben, mégis törekednek, hogy a béke megteremtői legyenek.

Krisztus az életét adta azért, hogy az emberiséget egy nagy családdá gyűjtse egybe.

találkozó hívő nő

Követőit találkozó hívő nő hívja, hogy az ő békéjének jelképévé váljanak a világban. Ennek a jelképnek megalkotása érdekében a keresztények közötti megbékélés sürgető.

Az egyik kérdés, amire mi, keresztények mihamarabb meg találkozó hívő nő találni a választ, a következő: miként fejezzük ki az életünkkel, hogy lehetséges az egység megteremtése a sokszínűség tiszteletben tartása mellett? Mindig is lesznek különbségek keresztények között. Egy olyan nyílt párbeszédre vagyunk meghívva, amelyből gazdagodhatunk is. De vajon nem jött-e el az ideje annak, hogy elsőbbséget élvezzen az a keresztségben való egység, amely egyesít bennünket Krisztusban? Nem kellene-e a keresztény egyháznak összefognia, annak ellenére, hogy még nem egyezünk a teológiai kérdések mindegyikében?

Ezekben a napokban Prága különböző egyházai fogadtak be bennünket — protestánsok, katolikusok és ortodoxok.

VATICAN: FERENC PÁPA TALÁLKOZÓJA AZ OLASZ SPORTOLÓKKAL

Különösen megérintett, hogy ennek az egységnek a jelét Husz János országában tudtuk megélni; az ő erőszakos haláláról fogunk megemlékezni a következő évben. A tizenötödik századi egyházszakadás felelősségében osztozunk; de az ő feddhetetlen személyisége megbánásra és megbékélésre késztet mindnyájunkat.

Krisztus adja meg az egységet, akkor és ahogyan szeretné. De miként adhatná meg ezt az ajándékot, ha nem várunk rá közösen? A tanítványok akkor kapták meg a Szentlélek ajándékát, amikor együtt voltak találkozó hívő nő Mária is köztük volt. A Szentlélek mindenkor egyesít bennünket különbözőségeinkben.

Hogyan tudnánk egységben élni? Már van példa olyan helyi közösségek együttműködésére, akik tagjai eltérő hitet vallanak; Bibliaórákon, társadalmi és lelkipásztori tevékenységeken, hittanórákon.

Ezt a tendenciát tovább lehetne erősíteni.

Account Options

Minden közösségnek a lehető legtöbbet kellene munkálkodnia más keresztény felekezetűekkel, és nem kellene tenni semmit találkozó hívő nő anélkül, hogy egymás figyelembe vennénk. Összegyűltünk ebben a gyönyörű Katedrálisban. Nem lehetne-e a katedrális vagy főtemplom sok más városban is a környéken élő összes keresztény számára az imádság helyszíne? A teológiai párbeszédet folytatnunk kell. Lehetséges-e ez a párbeszéd egyre inkább a közös imádkozás és egység tudatában?

Együtt élve és imádkozva egy másik úton közelíthetjük meg a teológiai, és akár az etikai kérdéseket egyaránt. Minden hívő kap egy részt az egymásról való gondoskodás lelkipásztori ajándékából.

találkozó hívő nő

Annak a keresztény családnak, amelyet Egyháznak hívunk, minden szinten szüksége van a szolgálatra. A hagyomány szerint a közösség szolgálatának egyetemes szintjeként Róma püspökére gondolunk. Vajon fel tudjuk-e ismerni benne azt a személyt, aki a testvérei sokfélesége közötti egységet szolgálja?

  • Elmélkedések Alois testvértől - Taizé
  • Index - Külföld - Kísértésbe vitte a McDonald’s sajtburgere, perre megy egy ortodox nő
  • Milyen tulajdonságok fontosak a keresztény hívő barátnőben?

Vajon lehetséges-e elképzelni, hogy a különböző egyházak más módon tekintsenek az ő szolgálatára? Nem kellene-e az Egyházaknak, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy az úrvacsora magunkhoz vétele hitbeli és egyházi szerepekkel kapcsolatos egyetértést kíván meg, nagyobb hangsúlyt fektetnie a kölcsönös szeretetre?

Nem tudnának-e nagyobb vendégszeretet nyújtani az Eucharisztiával kapcsolatban mindazok számára, akik vágynak az egységre és hisznek Krisztus valódi jelenlétében? Az Eucharisztia nem csupán találkozó hívő nő egység kifejezése; hanem egy út is az egység felé.

Engedd, hogy Izajás szavaiból táplálkozva tovább haladhassunk azon az úton, amelyet még spirituális társkereső ismerünk: "Elkísérem útjukon a vakokat, és olyan ösvényen vezetem őket, amelyet még nem ismernek".

A Szentlélekre bízzuk, hogy vezessen bennünket a még ismeretlen ösvényeken. Az Ő ösztönzése segítsen, hogy a közösség hiteles tanúivá válhassunk. Alois testvér, Prága, szerda este, A só keveredik az emberiséget képviselő földdel.

találkozó hívő nő

Krisztus a világ minden részére küld minket, hogy elvigyük Isten szeretetének a jó hírét. Milyen csodálatos! Isten nem felülről, valami varázslat által árasztja szét békéjét, hanem az életünkön keresztül. Belénk helyezi a bizalmát. Arra hív minket, hogy a béke kovásza legyünk az emberiség tésztájában; egy olyan emberiségében, amelyet sajnos egyaránt szétszakítanak a fegyveres és fegyver nélküli konfliktusok.

Milyen tulajdonságok fontosak a keresztény hívő barátnőben?

Isten várja, hogy igent mondjunk az ő szeretetére. Egy olyan igenre vár, amilyent Mária mondott; egy bátor igenre, amely kifejezi minden bizalmunkat felé.

Mária mellett számtalan, Istenről tanúságot tevő személy támogat minket. Roger testvér egyike ezeknek a tanúknak. A következő év folyamán rá fogunk emlékezni. Taizében, a hetente megtartott találkozók mellett lesz egy találkozó szerzetesi közösségben élő fiataloknak, és egy másik találkozó fiatal teológusok számára.

találkozó hívő nő

Új, mert megújítjuk a döntésünket a szolidaritás mellett. Mindenki hozzá tud járulni az emberek közötti testvériség megteremtéséhez. Az ezzel járó erőfeszítés vagy akár áldozat adja meg az élet örömét és értelmét.

Új, azért is, mert ismeretlen kihívásokkal nézünk szembe. Miként lehetünk pozitív értelemben részesei a globalizációnak úgy, hogy az nem jár együtt a szegények és a kisebbségi kultúrák elnyomásával?

találkozó hívő nő

Miként élhetünk a minket egyre jobban behálózó technológia világában? A fő kérdések közé tartozik kétségtelenül a migráció és az ökológia.

Hozzászólás a cikkhez Evangélikus nők országos találkozója Tartalmas, sokáig emlékezetes nappal ajándékozta meg a Női Missziói Osztálya azt a mintegy résztvevőt, aki szeptember én, szombaton ellátogattak a Deák Téri Evangélikus Gimnázium később szűknek bizonyuló dísztermébe a Szabályszerű küzdelem című országos evangélikus női találkozóra. A nap két fővendége – olimpiai játékok után, a paralimpia idején – Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző és dr.

És végezetül, új, mert a szolidaritás hozzáállásunk változásával is jár. A mély szegénységben élők segítése mindig szükséges lesz. Az emberek méltóságának tiszteletben tartása az atyáskodó hozzáállás elhagyásához vezet. Így épül fel egy egyenrangú és kölcsönös kapcsolat.

A nálunk szegényebbeknek sok adnivalójuk van; emberibbé tesznek minket, olykor ők segítenek teljes mélységében megérteni az Evangéliumot. Taizében nincsenek kész válaszaink ezekre a nehéz kérdésekre; a közösségünk inkább egy lehetőséget szeretne nyújtani a keresésre, hogy az emberek találkozhassanak különböző kezdeményezésekkel.

Egymás kölcsönös meghallgatása elindíthat új projekteket; néhányatoknál elősegítheti nagy horderejű döntések meghozását a jövőtökre vonatkozóan. Roger testvér törekedett a testvériség szemlélete szerint élni, nem megmaradni egy elméleti szinten.

Roger testvér soha nem gondolta volna, mi nő majd ki ebből az apró magból. Az ő élete bátorít bennünket, hogy merjünk nekikezdeni akár a semmiből is.

Mindannyian szeretnénk a bizalom zarándokai lenni ott, ahol élünk. A hitbe vetett bizalom az, ami valójában éltet minket minden nap. találkozó hívő nő

Az olyan nagy ünnepek, mint amilyen a prágai találkozó, nem öncélúak; támogatnak bennünket az előttünk álló úton. A jövőre vonatkozóan készülünk a találkozó hívő nő zarándokútjának további szakaszaira. Amerika, Ázsia és Afrika után Óceánia fiataljai is szeretnének a zarándoklatunk részesei lenni. A következő lépésre februárban kerül sor Ausztráliában és Új-Zélandon.

Szerző: Szebenszki Noémi Ilyen volt Magyarország legnagyobb ökumenikus ifjúsági vezetőképző konferenciája Budapest — A kétnapos, intenzív tréninget az Ifjúságépítők Alapítvány és több keresztény felekezet adventista, anglikán, baptista, evangélikus, katolikus, pünkösdi és református fiataljai szervezik az ifjúsági munka minden résztvevője számára. Mi is ott voltunk, most elmondjuk a tapasztalatainkat!

Másfél év múlva, ban, visszatérünk majd az Európához közel fekvő, és még oly kevéssé megértett földrészhez, Afrikához. A kenyai, majd ruandai találkozók után, nyugat-afrikai fiatalok gyűlnek egybe, és hívnak embereket más földrészekről a bizalom zarándokútjának ezen állomására.

Olvassa el is