Szabad egyetlen cserék szászország, Mecklenburg-Elő-Pomeránia

Az újságíró archívumából – Átalakulás recept nélkül

szabad egyetlen cserék szászország

A körülbelül Az egyesületek között vannak asztaltársaságok, népitánc-csoportok, egyházi közösségek és van még egy „szabad magyarok egyesülete” is. Mindenesetre a legtöbbjük besorolható a tisztán magyar német-magyar szervezetek közé.

Harmadikként az újraegyesített Németország mindkét felén az és 48 között elûzött magyarországi németek képviseltetik magukat. A magyar egyesületek Hamburgtól Passauig, Aachentõl Görlitzig különben is magukon viselik a háborút követõ német idõszak bélyegét.

szabad egyetlen cserék szászország

Maga az a tény, hogy az egyesülési jogot Németország nyugati felén csak ritka egyedi esetekben csorbították, míg az NDK-ban minden szervezet legitim létezése az állampárt kegyeitõl függött, zûrös következményekhez vezetett. Így például a nyugat-berlini magyar kolónia, az „Ungarische Kolonie Berlin e. Ezt a folytonosságot a falomlás után vonták elõször kétségbe, amikor ben a város keleti felében is meg tudott alakulni az „Ungarische Vereinigung e.

Az ossi- és a wessi-magyarok, bár rendezett diplomáciai kapcsolatokat ápolnak egymással, mindmáig nem látják szükségesnek, hogy túljussanak a német megosztottságból eredõ eltérõ szocializációjukon. És ebben talán igazuk is van: Nyugaton az egyesületek két nagy emigrációs szabad egyetlen cserék szászország kapcsán jöttek létre – és után –, míg a keletnémet „munkás-paraszt állam” magyarjai a magyarországi németekkel együtt NDK-állampolgárok családtagjaiként vagy munkavállalóként – úgynevezett szerzõdéses munkásként – kerültek az Elba partjára vagy diákként Kelet-Berlinbe, Erfurtba vagy Greifswaldba.

Ebben az értelemben rájuk is érvényes Willy Brandtnak a két német lakosságra szabad egyetlen cserék szászország mondata: Összenõ majd, ami összetartozik.

A szászországi magyarokat decemberében ismertem meg egy szolgálati út során. A berlini Magyar Kultúrintézet akkori vezetõjeként a drezdai magyar konzullal utaztam a cseh határ menti Neustadtba. Tulajdonképpen az volt a feladatom, hogy a hazai irodalomról és mûvészetekrõl beszéljek. A kultúrcentrumban, egy a fordulat után egyértelmûen nyugati stílusban helyrehozott épületben, mintegy negyven férfi és egyetlen nõ ült.

A beszélgetés magyarul folyt, bár, hogy úgy mondjam, hivatalosan a Magyar-Szász Egyesület gyûlésén vettem részt. Elõször azt gondoltam, hogy ülnek itt talán szászok is, akik hõsiesen megtanulták a mi lehetetlen anyanyelvünket. De hamar kiderült, hogy csak egyetlen német feleség volt jelen, nyilvánvalóan csak a társaság kedvéért, kísérõként.

szabad egyetlen cserék szászország

A beszélgetés során valaki fölvetette a kérdést, mi volna, ha egy született szász egyszerûen a fejébe venné, hogy az alapszabálynak megfelelõen belép az egyesületbe? Akkor adnánk mellé egy tolmácsot, ez volt a válasz. És ha egyszerre többeknek jutna ugyanez az eszébe?

Akkor bevetnénk még egy tolmácsot, találta meg valaki más a megoldást. Így például megkérdezték, hogy mit vagy kit támogassanak, mint bejegyzett egyesületekhez illik Némethonban, a megtakarításaikból, ill. Egyikük a nicaraguai népet akarta megsegíteni, egy másik inkább erdélyi testvéreinknek adományozott volna pénzt.

Egy harmadik ennek azt vetette ellen, hogy utóbbiak éppen elég támogatást kaptak, míg az elszegényedett hazai munkások ingyenkonyhára szorulnak. Ha volt valahol valaha munkásdemokrácia, hát szabad egyetlen cserék szászország éppen itt, ennél a hosszú asztalnál, ahol a szakik Radeberger és magyar rizling mellett taglalták a problémáikat.

Ezek a problémák nem utolsósorban sajátos szászországi helyzetükkel függtek össze.

szabad egyetlen cserék szászország

Az idõsebbek mindenekelõtt azt akarták tudni, és ezért volt jelen a konzul az ülésen, hogy a magyarországi munkaévek beszámítanak-e a szövetségi köztársaságbeli nyugdíjba, és ha igen, milyen sportos férfi találkozik alapján.

Ez a kérdés egyébként mindmáig megoldatlan. NDK-beli továbbképzésre toborozni. Így került októberében mintegy szakmunkás a „Fortschritt” Haladás mezõgazdasági megismerni, hogy mit kell mondani. Elõször a szálláson laktak. Mindenesetre a meghirdetett továbbképzés szabad egyetlen cserék szászország rögtön bedobták õket a mélyvízbe: hegesztõként, géplakatosként stb.

Ebbõl az eredeti csoportból ma már csak tízen élnek Neustadtban.

Walking in BERLIN / Germany - Long Tour in the Rain - 4K 60fps (UHD)

De utánpótlás ig mindig érkezett. A foglalkoztatottak legmagasabb létszáma volt. Fiatal, nõtlen férfiak éltek tehát egy vadidegen városban, kezdetben minimális nyelvtudással. Amikor megérkeztek, már tudták, hogy más honfitársaik is dolgoznak például mint szövõnõk Zwickauban vagy mint technikusok a NARVA izzólámpagyárban, Freibergben, és hogy a szász fõvárosban még magyar gimnázium is van. A legegyszerûbbnek mégis az látszott, hogy a lakóhelyük életébe próbáljanak bekapcsolódni.

A „multikulturalitás” az üzemen kívül mindenekelõtt a hétvégeken az ifjúsági klubokban, diszkókban és vendéglõkben érvényesült.

Navigációs menü

A fiatal magyarok hamar felkeltették a szász lányok érdeklõdését, és ahogy az egylet egyik tagja kacsintva mondja, hamar kialakult „kereslet és kínálat” egészséges egyensúlya. A mennyasszony táncos magyaros lakodalom és a balatoni mézeshetek után a párok visszatértek, és itt alapítottak családot.

szabad egyetlen cserék szászország

A gyerekek többsége legfeljebb passzívan tanult meg magyarul, de a mûholdas összeköttetésnek hála idõközben minden háztartásban tudják fogni a Duna-TV-t és a budapesti televízió második mûsorát.

A Magyarország és az NDK közötti es megállapodás értelmében az újonnan érkezõknek biztosítottak egy márkás minimáljövedelmet, 4 márka napidíjat és évi három vonatjegyet Magyarországra és vissza. A létbiztonság és a tisztes jólét a as évekre jött el. A megtakarított pénzbõl autót tudtak venni Budapesten – a Trabantra vagy Ladára várakozók szabad egyetlen cserék szászország Magyarországon valamivel rövidebb volt, mint az NDK-ban.

Végül úgy a as évek közepétõl a magyarok a Nyugat-Berlinbe való szabad ki-beutazási engedéllyel még privilegizált helyzetbe is kerültek. Súrlódásokra köztük és a kelet-németek között nemigen került sor.

Később az apát áthelyezték az ugyancsak szász eredetű Halle-Schkopauba, a Buna Művek ottani nagy gyárába. Mielőtt az eredetileg amerikai fennhatóságú schkopaui Buna-gyárat átadták az oroszoknak, a vezető szakembereket evakuálták az ország nyugati felébe, Hessenbe. Biedenkopfékról még annyit, hogy lánya a német tévé ZDF szerkesztőségvezetője, egyik fia pedig a hazánkban is jelen lévő Bosch vezető jogásza.

A legélesebb „diszkókonfliktusok” inkább a kubaiakkal, algériaiakkal, mozambikiakkal vagy azoknál egymás között zajlottak. De ne keressük erre a nemzeti sajátosságokban a magyarázatot. A magyarok adták a legnagyobb és a leginkább szervezett csoportot a külföldiek között, a „keleti blokkhoz” tartoztak, viszonylag rendezett társadalmi körülmények közül jöttek, hogy úgy mondjam, beleillettek a képbe.

A fordulat mindenesetre egy csapásra véget vetett a kissé szürke NDK-idillnek. A neustadtiak legfõbb munkaadóját, a „Fortschritt”-ot például két kudarcba fulladt próbálkozás után csak mostanra sikerült privatizálni, és a foglalkoztatottból en tarthatták meg a munkahelyüket – mindenestre, mesélik a magyarok büszkén, ebbõl majdnem ötvenen a honfitársak közül.

Az újságíró archívumából – Átalakulás recept nélkül

Talán éppen a szociális nehézségek hozták közelebb egymáshoz a magyarokat, és nemcsak Neustadtban. A es években alapították Drezdában a Magyar Klubot és a Szász-Magyar Kulturális Egyesületet, és az után az akkori szovjet zónába került magyarországi németek is létrehozták a szervezetüket.

Egyesületeket alapítani keleten különben is csak a fordulat után lehetett, addig a neustadti magyarok és csak magánlakásokban vagy kocsmákban gyûltek össze.

Amikor a magyar nemesség Napóleon veteránjaival csapott össze Németország a

A neustadti magyarnak idõközben lett egy klubterme saját erõbõl felújítva. Egy munkanélküli asztalos bevonta továbbképzõ tanfolyamának résztvevõit, így az építési munkálatokat két hónap alatt be tudták fejezni. A múlt évben egy megszüntetett bautzeni kórház berendezésének eljuttatásával segítették az erdélyi magyarokat.

A drezdai egyesület A Drezdai Magyar Klub e.

Tartalomjegyzék

A szász fõváros Hilton szállodája nemrégiben 10 számítógépet adományozott az örökké anyagi gondokkal küszködõ magyar gimnáziumnak Burg Kastlban. Tudomásom szerint ez volt az elsõ eset, amikor a Szász Szabad Állam a Bajor Szabad Államnak – vagyis a keletiek a nyugatiaknak – „fejlesztési segélyt” nyújtottak.

Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre c3.

Olvassa el is