Oldal ló találkozó

Laczkó Géza: A margumi találkozó Elbeszélés Jó fönt, ahova hang se hat, se nyíl, kerengve úszott a reggeli lágy kék bolt alatt egy fekete pont s karikát karikába öltve húzott maradozó igyekezetben dél felé.

oldal ló találkozó

Alább szürke köd ingott tétova a nap tüzes szája elől vonakodva, mint hozzája lehajló lovas csókja elől az ernyős szekér farán üldögélő lány. Messze, ameddig a szem visz, szőke füzes végeláthatatlan erdeje és apró tavak. Minden levélke ezüst fülönfüggő, minden tavacska egy-egy arany tallér.

oldal ló találkozó

Ezüst lombok alól, arany tavak közé, sáskerengés alatt barna hadút ível erre-arra délnek. A hadúton szakadozott renddel üget egy fegyveres csapat.

Legelöl pántos süvegű, könnyű jazig lovasok piros puha bakancsa szorítja a ló véknyát. Szennyes színű arc, kéz, lobogó haj, tajtékzó, zabla-marcangoló száj, prüsszögő orrlik, előre-hátra kagylózó két hegyes fül, hosszú fark, négy tomboló pata, ennyi, ami lóból-lovasból szabadon maradt, a többit barna pikkelyes vértezet csikorgása borítja testhez idomulón.

S hogy saruk szétfröcskölt, hogy víz szivárgott a pata-nyomba, hogy az elrebbent madár az útszélre visszaszállt, megint csak lovasok, de méltóságosabb, hosszú léptű ügetése verte el újból onnét. Az egyszín paripák szerszáma csupa sallang, pityke, boglár, nyakukban csörgős szíj cseveg, fejükön csótár bólong, sörényüket arany pánt fedi.

Országos Westernlovas Találkozó és Verseny

A lovasok dolmánya, nadrágja, kardjuk hüvelye, tegzük, nyeregtakaró csupa bronz és arany pityke, gomb-sor, boglár-csoport, csak piros párthus csizmájuk szűz a cifrától.

Fülükben súlyos fityegő fénylik, alacsony süvegüket arany-pánt keríti alul, oldalt kerecsen-szárnyat ereszt hátra, homlokuk fölött nyeles kis félholdat tart egyenesen. Egyenes kardjuk kopogva táncol az íjtartó tegzen. S mind e csörgő, csillogó, messzerikító piros gazdagság között középen egy szürke-barna egyszerű lovas.

oldal ló találkozó

Borzas mokány paripájának farka kontyba kötetlen, szerszáma sima, s maga, bár kajla bajuszra, zömök széles mellre, sárgás bőrre amazokhoz hasonló, ruházatában nem különb mint akármelyik köz-sorsú vére. Idomtalan csizmájából csak úgy kicsüng fönt s az oldal-varraton a kecskebőr meghagyott szőre, rövid ujjú, térdig érő sárga inge csak éppen hogy nem szennyes, de ujjatlan bőrködmenét tagos vállán, mellén hosszába éppen úgy széles-borzas prém szegi, öve, sok-szíjú öv-köténye csak úgy egyszerű bronz pitykékkel van kiverve.

oldal ló találkozó

Meg hogy fegyvere sincs, csak egy kurtanyelű korbács jobb kezében, három a szíja s kettő belőle három ólmosgombú ujjba szakad a vége felé. S jön utána úr és szolga, fedetlen borzas szőke fej, prémes süveg, fazék-sisak, nagy köldökű kerek pajzs itt-ott, sok tegez, íj, pusztai ólmos korbács, fürge paripák, lomha lovak, térdig szíjjal rácsos szűk gatyák, lobogó lábravaló, meztelen törzsön repdeső fibulás köpeny, kurta gerely, pallos, bocskor és csizma, lovas és gyalog.

Lássák, hogy az Úr jön, öreg Istertől a ködös-jeges mezőkig szaladó föld, róna, hegy, erdő, vizek ura!

S úttá lapul a sár, kátyúvá oldal ló találkozó, ha út, amint ura után nyomul minden nemzetből egy vagy kettő, hogy lássák hatalmát nem sárga aranyban, buja selyemben, sima szóban, hanem feszülő izomban, tágas torokban, gerely-pörgető, ostor-csattantó marokban, erőben és szívben. Jön utána muszlim online dating, előbb lovasa, hátrébb gyalogja, úr és szolga, kengyeles hun, lógó lábú gót, nemes alán, fürge jazig, tagos gepida, kékszemű svév, féktelen herul, félmeztelen skir, bundás turkiling, romboló rugiak, szabad oldal ló találkozó, szeplős finn halász, talpaló vend, farkasba változó álmos neur, kihaló, támadó, virágzó nemzetek.

Legvégül aztán kantáron vezetve üget a fehér ló, cseng a rézkarikák sokasága táltosok hosszú köntösén, táncol hegyes süvegük, csörög a tombolások nyekkenő dobja.

Végének is végén áldozati vend ökör, alán barom bőg s légyűlte szeme félrepislog hollók, dögmadarak araszoló röptére.

oldal ló találkozó

Csárogva, oldal ló találkozó gyűlnek mind jobban messze hátul, pedig nem is hadba megy az Úr, csak beszélgetésre. Megritkult már a fűz, több a tó-szem, zsombék, szétszórt, magányos nád-üstökök vékony szál-sövényt zöldítve erre-arra, keresik egymást, összeérnek, összefolynak s a had-út suhogó, hajladózó nád-tenger közepette tétovázik. De ahol járhatatlan mocsárba, hínáros latyakba vesző hamis ágat bocsátanak, mozdulatlan hun lovas áll korlátul s amint az urak elügetnek előtte, vékonyan vágja lovát sarkával s a kíséret közé farol.

Szemközt azonban a másik parton felütközik a dombok alján a fehér, tarka kő-odúk, tégla-kalyibák gulyája, bolondos bujáknak medvékhez méltó barlangos hajlékai s akinek jó szeme van, innen is láthatja a lapos tetőkön ólálkodókat. De ki törődik vele?

Aki sokat néz, csak félelmet bámészkodik össze magának s oldal ló találkozó fél, az hajladékony! Az urakkal félszárig, csánkig lépdel lovuk a vízbe, szaglászva hajtja meg nyakát, szétfúj színén, szürcsölve iszik, míg gazdája ott kengyelből csónakba, talpakra száll, oldal ló találkozó csak megrándul a kantár, sörényes, busa feje előrenyúlik s nagy úszó igyekezettel merül el teste a vízben.

Mármint hogy a kurultajon aként lett bemutatva? Kicsit lassú vagyok egy gyerekekkel nemezelős lovasnap után, nem értem, a Képes Krónikás rész hogy kapcsolódik most ide?

Majd a közrend lics-pocsos zaja csap neki a mélynek, lovas a lován, gyalogember tömlő-párra hasalva. Evező csobban, fenék-kémlelő csáklya bukik, nyújtózkodik, fújó paripa lehelete söpri meg a víz színét, köpeny, sallang úszik az úszó után rajta, bocskoros láb kapálódzva veri habossá. Az egyik ott gázlóra lel, kajla bajszát kétfelől meghúzza s visszaröhög az árban lubickolókra.

oldal ló találkozó

A fehér város, mint egy köpű, ez alatt libegő leplű, csillogó vértű tarka rajt ereszt amott s egyszerre öblös, tararás harsona-hang riadalma kél közülük a levegő-égbe. Mikor aztán az utolsó alán barom is partra kap a vízből, akkor búgja csak vissza a fogadj-istent az öreg tülök.

Akkor bőg feleselve a sok oldal ló találkozó kürt, durrog a karikás, cserreg, bufog a tombások dobja, veri össze csettegve dárdáit a gót.

  • Kurultáj - Oldal 10 - Lovastúrák és találkozók - Lóbarátok Fórumai
  • Laczkó Géza: A margumi találkozó Elbeszélés
  • Close Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website.
  • Földön lévő akadályok, kapunyitások lóval és hasonló megmérettetések jellemzik ezt a versenyszámot, ahol a ló finom precíziós mozgását és összhangját vizsgálják lovasával.
  • Это был высокий мужчина крепкого сложения с густыми светлыми волосами и глубокой ямкой на подбородке.

Hátul a gyepűn elhever a gyalog, tűzhelyet ás barom-főző nagy alán üstnek, ökörsütő ágast ver földbe a vend. Aki lovas meg félkörös csatarendbe oszlik, két szélről alán, jazig, középen a hun, gót s minden atyafia.

Akkor aztán csak nagy lassan égnek emeli ostoros kezét az Úr s egyszerre elül a lárma, mint oldal ló találkozó éj ha fölkönyököl az égre, a rakoncátlan szelek.

S ahogy az tisztességtudó lovas néphez illik, az Úr és az urak vágtatva zúdulnak a bizánciak felé, akár a harcon, de ló-futamodásnyira előttük egy torpanásban mind megáll. Szemközt a bizánci paripák röhögnek, táncot topognak, lovasuk marka zablát feszít, mert hátha komolyra fordult volna a játék, lévén a turk mind változékony, álnok.

  1. Keres egy nőt lille

De semmi! A vér visszasettenkedik arcukba, kengyeltelen lábuk lógása megáll s illendő rendbe csoportoznak össze. Hátul arany-derekú, kurta pendelyű lovasok négyrétű egyenes fala, betyár kis ki halle berry ismerkedés csupor a sisakjuk, ikrájuk bőrhüvelyt, rajzos vásznat feszít, vállukon kurta köpeny zöldje, vöröse fityeg féloldalt pajzsaik mögé, jobbjukban a dárda egész szálfa erdő.

Bolond városi nép zaja locsog túl rajtuk, mint a nyugtalan víz. A fedetlen fejű úrféle még egy kicsit előre üget, aztán az is megáll, csak három aggastyán léptet még előbbre.

A közbülső sokrétű, fönt vörös, lent fehér, csipkés és hímzett négyféle kurtább-hosszabb ingben, az is csak úgy összegyüremlett térde körül, vékony lába szára onnan lóg le selyemhártyába húzottan.

Olvassa el is