Nő keresi gazdag szegény ember.

nő keresi gazdag szegény ember

Mikor a gazdag ember halni készül Mikor a gazdag ember halni készül Mikor a gazdag ember halni készül Egyszer csak az a hír lep meg bennünket, hogy Lapussa Demeter úr súlyos beteg lett.

Tulajdonképpen nem a betegség teszi híressé e tényt, mert hiszen minden hosszú életnek halál a vége, mint inkább az öregúr közbeszéddé vált furcsaságai, ki, úgy látszik, hogy most akar még csak sokat beszéltetni rigolyáiról, s haldokló ágyán kíván a közelállók bosszantására, a távolállóknak pedig különös mulattatására szolgálni.

Általános elgyengülés a baja; amin bizony senki sem segíthet többé, s aminek valószínűleg egy jótékony tüdőszélhűdés fog véget vetni. A világ minden orvosa zaklatva van miatta. Ez a szó pedig olyan szó, amitől egy doktorban minden csepp vér epévé válik. Sarlatán az úr, mert még azt sem tudja, mi betegségem van! Egy napon az jutott eszébe, hogy Sipos úrral írasson Margarinak.

Más emberben nem bízott már, csak az ügyvédben. Azt a furcsa indítványt tette Margarinak, hogy jöjjön vissza Hídvárról; ötvenezer forintot fizet neki, ha elvállalja azt a hivatalt, miszerint minden megkészített gyógyszerből előbb ő vegyen be egy kanállal, hogy így annak hatását experimentálhassa elébb — in anima vili. Sipos úrnak volt annyi esze, hogy ezt a levelet megírta ugyan, de el nem küldte, hanem megmutatta Lángainénak, ki azt fejcsóválva vette magához. Bizony különös ember az öregúr.

irodalmi néger társkereső állatöv halak flört

Majd meg mindenféle arkánumokat hordatott rakásra; amit csak reklámokban olvasott, vagy pletykaképpen hallott: mindenről segítő labdacsokat, három nap alatt megifjító tinktúrákat; azokat sorba rakta maga elé az asztalra, de hozzájok nyúlni nem mert, kivéve azokat, amiket kívülről kellett a bőrére kenni.

Engedte magának igen sokba kerülni a gyógyítást. Valaki azt tanácsolta neki, hogy tiszta pezsgőben fürödjék; minden fürdője belekerült ezer forintba.

ismerkedés lviv legjobban fizetett társkereső oldalak

Nem sokallta. Egyszer azt olvasta valami hírlapban, hogy Párizsban van egy szerecseny orvos, aki csodakúrákat visz véghez az szajna és marne társkereső jelesül kaucsukkal egészen új tüdőt tud az embernek csinálni.

Nem hagyott addig békét az ügyvivőjének, amíg az nem írt egy párizsi üzletbarátnak, hogy ezt a szerecseny doktort mindenáron meg kell szerezni a nagyságos úr számára, kerüljön bár fele vagyonába, s ha őt szerencsésen kigyógyítja mostani bajából, ötszázezer forintot biztosít számára.

További ajánlatunk

Nem lehetett vele megértetni, hogy ez az egész csodaműtő nem egyéb, mint hírlapi kacsa. Szerencséjére a fekete orvos akkorra megszökött Párizsból, kisülvén felőle, hogy kenyérgalacsinokat árul drága pénzért csodalabdacsok gyanánt. Rettenetes volt a beteg úr körül akármiféle minőségben megmaradni érző lénynek. Még János úr is csak a fejét dugta be az ajtón, úgy kérdezősködött koronkint egészsége mintléte felől, Makszikát pedig éppen elzárták előle, nehogy east belgium menyasszonyok kis bolond megbántsa valamivel a nagytátit, s ez az egész családot nő keresi gazdag szegény ember miatta; mert kitelik tőle.

Egyedül Lángainé volt, aki Demeter úr szeszélyeit rendületlenül ki bírta állani. Éjjel-nappal, soha el nem hagyá a beteg szobáját.

lawrence o donnell csendesen társkereső tamron hall tárgyaló hajadon lánya ingyen

Ott ült a pamlagon, és írt. Naplót vezetett.

A szegényember meg a gazdag - Grimm testvérek

Miről vezetett naplót? Demeter úr betegsége felől; annak minden fázisait feljegyzé komolyan, figyelmesen, s midőn jöttek az orvosok, felolvasá előttük, mi történt, mit kívánt, miket mondott a beteg, hányféle változás történt rajta.

szeretnék egy férfi a facebook- on bosnyák nő know

Az orvosok komoly képet csináltak hozzá, s nem győzték eléggé bámulni a delnő türelmét, ki nem restelli egy hipochondriákus agónia minden képtelen tüneményét számba venni, s az orvosi tudományt dühbe hozni vele. Demeter úr mégsem volt megelégedve Lángainéval. Csak azért ápolja őt ilyen híven, azért szorgalmatoskodik, mert nagyon jól tudja, hogy Demeter úr új végrendeletet kíván tenni, amiben őt jelentékenyen megrövidíti.

keresem társkereső oldalak társkereső 60 svájc

Nem használ semmit a nyájaskodás. Amit ez öregember föltett magában, abból őt ki nem téríti semmi kedveskedő arc. Mikor az este közelget, csipdelőzve szól leányához: — Nos, miért nem mégy hát színházba?

Máskor is elmentél, máskor is itt hagytál.

Mikor a gazdag ember halni készül

Azt hiszed, hogy olyan rosszul vagyok már? Kedveskedel most, ugye, mert az gondolod, hogy már meg kell halnom, mert félsz tőlem? Nem használ semmit. Most már késő minden.

Jókai Mór: Az arany ember

Korábban kezdtétek volna. Te és azok a másikak.

keresés nő saint malo egyetlen geisenfeld

Azok a rosszak. No, majd megemlegettek engem.

Mikor a gazdag ember halni készül | Jókai Mór Összes Művei | Kézikönyvtár

Nagyon szép darabot adnak. Lángainé sohasem szólt szavaira semmit.

  1. Egyetlen ünnep istanbul
  2. Gazdag ember, szegény ember
  3. Translations in other languages are welcome Please send them to info grimmstories.

Hallgatott nyugodt alázattal; csak akkor szólt néha beszédébe, mikor a beteg az orvosok ellen zúgolódott.

Ő is segített neki azokat szidni.

Hanem ez mind nem használt semmit. Demeter úr azért egy napon mégiscsak magához hívatta Sipos urat, hogy tegyen fel új végrendeletet, s semmisítse meg a régit. Mikor ezt megtudta Lángainé, megtörte eddigi hallgatását. Úgy tesz, mintha rá nézve a világon sem volnék.

Nem hetek óta vagyok-e már rosszul; fekszem, halálomon vagyok; te ezt bizonyosan megírtad neki; de ő nem sietett ide; óh, kisebb gondja is nagyobb annál. Az öreg valami olyan piac találkozik hasonló hangokat hallott: — Úgy!

A hű feleség!

Nagyon derék. Tehát megtépte nő keresi gazdag szegény ember medve a vadászaton, s ő azt őrzi most otthon? Nagyon szereti a férjét ugyebár? Az öreg sovány kezét kiemelve a takaró alól, száraz mutató ujjával taktust ütve, monda: — És mégis száz percenttel jobban szereti, mint az öregapját, mert betegségében inkább nála marad.

Olvassa el is