Más szóval az ismeretség

Ne haragudj de hirdetésblokkolót észleltünk ezért látod ezt az üzenetet!

Hogy támad az ismeretség? A törökök szánalomra méltó embernek tartanak mindenkit, aki utazik. Az utazás apró kényelmetlenségei közé tartozik az is, mikor az ember nem ismeri az útitársát; az egyik meghúzza magát az egyik szegletbe, a másik a másikba; egyik sem tudja, hogy mit szóljon a másikhoz; vajon nem bántja-e meg azáltal, ha megszólítja; és micsoda nyelven beszéljen vele, vajon nyájas emberrel van-e dolga vagy gorombával, s órákig elkémlelheti egymás arcát, töprenkedve amannak kiléte felől, amit persze az arcvonásokból nagyon nehezen lehet kitudni.

Fehér Gyulának Füzesgyarmatról Kolozsvárra kellett utaznia valami ügyesbajos dolgában, amikor a kalauz ezzel a biztató szóval segítette fel a Biazini-gyorskocsi lépcsőin.

Tartalomjegyzék

A jámbor ifjú nagy vigyázatossággal lépett be a hintóba, nehogy akaratlanul megtudja, hogy méltóságos útitársának vannak-e tyúkszemei, és érzékenyek-e; azután szépen félrehúzta magát a másik szegletbe, s gondja volt rá, hogy a köpönyege amazéhoz ne érjen: az övé egy kicsinyt sáros volt; nagy sártengeren utazott Gyarmatig. Útitársa, akiről a kalauz annyit mondott neki, hogy gróf, szürke farkasprémes köpenyébe burkolva ült a hintó egyik szegletében, kék szemüvegét az érkező felé fordítva.

Az elmélet alkalmazásai[ szerkesztés ] Internetes ismeretségi hálók[ szerkesztés ] Az internet történetének első ismertségi hálója az amerikai Classmates. Ezt más, szintén amerikai oldalak követték, még a 'es évek végén, mint a SixDegrees. Az internetes ismertségi hálók teljesen -ig csak nőttek, és lényegében az ismerősök és barátok tárolásán kívül mást nem tudtak.

A kocsi megindult; a hintó hányódott-vetődött a kíméletlen úton, a gróf úr szemüvegei egyre zsenírozták a fiatal útitársat. Már az éppen kezdett valami tárgyra akadni, ami felett beszédet lehetne kötni a folyvást ránéző útitárssal: az út egyik felén tudniillik igen jó, a másikon igen rossz vetések látszottak, érdekes lehetett megvitatni, honnan eredhet e különbség ugyanazon földben; midőn bizonyos horkolási hangok egészen más gondolatra téríték; a gróf úr bizony egyre alszik, s kisebb gondja is nagyobb annál, hogy útitársát folyvást nézze; ezt csak a szemüvegek tették.

E felfedezés után Gyula is hanyatt tette magát a párnák közé, s versenyt aludt útitársával.

  •  О, ради Бога, - пробурчал себе под нос Джабба.
  • Közösségi hálózat – Wikipédia
  • Ismeretség szinonima | szinoníma szótár online.

Igen jó meleg, álomra hívogató idő volt; nemcsak a két utazó aludt odabenn, a hintóban, hanem aludt odakünn a bakon a kocsis és kalauz is. Egyszer azután azt álmodta Gyula, hogy az ismeretlen gróf azzal a kék szemüveggel a nyakába borul, s azzal mind a ketten leesnek egy torony tetejéből: ő alul marad, a gróf felül.

Amint erre felébredt, hát a gróf csakugyan felül volt, ő pedig alul; a kocsi ablaka az ég felé; belefordultak az árokba.

Már akkor lehetetlen volt egymást meg nem szólítaniok. A gróf azzal kiütötte a kocsi ablakát, s make flörtöl rajta, útközben engedelmet kért Gyulától, hogy mind a két lábával rátaposott, de nem lehetett másképp.

Life is easy. Why do we make it so hard? - Jon Jandai - TEDxDoiSuthep

Azután Gyula is kimenekült, s körülnéztek. A jámbor lovak, miután belefordíták a kocsit az árokba, megálltak, és azt nagyon okosan tették, mert különben a kalauzt, aki ájultan esett fejtetőre közéjük, könnyen összetaposhatták volna; a kocsis az árokba esve jajveszékelt, hogy neki eltörött a lába.

működését társkereső oldalak berlin ismerkedés kultúra

Nézzük hát, ezeknek mi bajuk! A kalauzt kihúzták a lovak alul, meglocsolták a fejét vízzel; ami nem használt neki semmit. Jó lesz az ennek is. A gróf a helyzet fatalitásában is igen humorisztikusnak találta azt az ötletet; úgy kell a kalauznak, minek aludt el!

amitől ex féltékeny online társkereső quebec barátság társkereső

És szerencsésen sikerült a műtét, a birkaérvágó megtette a magáét, a kalauz magához tért és feltápászkodott. Ez azalatt folyvást ordított, más szóval az ismeretség eltörte a lábát, vegyék ki az árokból! A gróf mondta neki, hogy csak várjon ott más szóval az ismeretség, még az az iszap jót tesz a lábának. Mikor aztán a kalauzzal készen voltak, akkor kihúzták a sárból, s lefektették az út közepére.

Hasonló szavak:

Sajátságos jelenet volt, hogy ez a két férfi milyen nyugalmas flegmával végezte az ambulance kötelességeit, más szóval az ismeretség, hogy szitkozódott és jajveszékelt volna.

Gyula végigtapogatá műértő ujjakkal a fájdalmas lábat, melyről tollkéssel fejtette le a csizmát. Kérem, méltóságos úr, legyen olyan jó, fogja meg ennek a legénynek a vállát, míg helyreigazítom a csontjait.

  • Беккер был доволен .
  • Hogy támad az ismeretség? | Jókai Mór Összes Művei | Kézikönyvtár
  • Erdély Miklós 90 | MKE

Ennek a tarsus csontjai közől ugrott ki az astragalus, s félrecsúszott az os navicularétól, s emiatt a ligamentum talianticum félrecsavarodott; egyéb baj nincs. Mégis valami doktor lesz — gondolá magában a gróf.

Navigációs menü

Most egyszerre egyet rántott Gyula a fájós lábon, egyik hüvelykével megnyomta a csontját, a kocsis nagyot ordított, a másik lábával felrúgva a levegőbe. Az ember talpra tudott állni. A gróf és Gyula kifogták a lovakat a feldűlt hintóból, azután nekifeszítették az emelőcsavart, talpra állították a bárkát, a beteg kalauzt és kocsist beültették a hintóba, maguk befogták megint a lovakat, s kiültek a kocsisülésre.

ingyenes mauritius társkereső egységes párt bremen

Ámbár én is megszoktam, hogy a lovaimat magam hajtsam, de azok igen jámbor párák, más szóval az ismeretség csak kettős fogat; ez pedig ötös, amit még nem próbáltam.

Talán mégis gazdatiszt lesz — jegyzé magában a gróf. Hm, furcsa gróf lehet az — gondolá magában Gyula —, aki azt nézi, hogy mi a haszontalan kiadás, s a lovakat sajnálja. A gróf igen ügyesen kocsizott; néhány óra múlva Nagyváradra értek: ott a grófot saját hintója várta; ő arra ült, és másfelé ment, a gyorskocsi lovat, kocsist és kalauzt váltott, Gyula nem tudta meg, hogy ki volt hát az, akivel utazott.

instagram társkereső meet nők 56

Gyula néhány hét múlva a sz…i fördőre utazott. Tett magának annyi időt és pénzt félre, hogy egészsége kedveért néhány hetet ott tölthessen. Bizony csak az egészsége kedveért tette, s okos ember, aki dolga után él, jól tudja azt, hogy az egészség kapitális, azt tehát épségben kell tartani. Árpás falu mintegy óra járásnyira fekszik ettől a fördőhelytől; mikor e falu alá ért, az éppen lángba volt borulva, egész utcasor égett; ordítás, kiabálás hangzott minden oldalról.

  1. ismeretség szinonimái - Szinonima Szótár
  2. Önálló lakás troisdorf

Gyula rögtön leszállt kocsijáról, s a veszély színhelyére sietett, ha lehet valamiben segíteni. Mikor a templom elé ért, ott látta a legnagyobb embercsoportot, mely a szent épület megmentésén fáradozott; a téren állt egy nagy fecskendő, melynek rúdjait két oldalról hajtották szakadatlanul, a fecskendő tetején állt egy nyári blúzba öltözött férfi, ki a csövet irányozta.

Ez arc, e kék szemüveg ismeretes volt már Gyula előtt.

Account Options

Az ő grófi útitársa. A fecskendőnek azonban valami hibája lehetett, mert bár elég magasra lőtte a vízsugárt, de nem folytonosan, hanem szüntelen megszakadozva, ami az egész oltási műtételt meghiúsítá.

Tegye, az isten áldja meg, hisz ön mindenhez ért.

Olvassa el is