Ismerkedés az első órában. Teljesen ingyenes társkereső, társkeresés regisztráció nélkül is

Látták: Átírás 1 A tantárgy jellegéből adódóan a kitűzött célok és az elérésükhöz szükséges feladatok évfolyamonként is jelentősen változnak, ezért a folyamat leírása nem kétéves, hanem egyéves ciklusokban történik. Az első év egy új közösségbe kerüléskor döntő fontosságú mind az egyén, mind az alakuló csoport számára. Ezért ezen év legfőbb célja, hogy a tanulók megismerjék és bemutassák önmagukat, alapvető képességeiket, készségeiket, és fejlesszék azokat.

A képességfejlesztés legfontosabb célja, hogy regisztrálni társkereső badoo lehető legoptimálisabb szinten kiaknázzák saját tehetségüket, illetve emellett az is, hogy a tréningek során megismerhessék egymás képességeit, készségeit, amely a csoportalakulás kezdeti szakaszában megkönnyíti és gördülékennyé teszi a csoport szerkezetének létrejöttét.

További cél, hogy az osztály formális vezetője az osztályfőnök tevékeny és aktív részvételével egyrészt megismerhesse diákjait, másrészt azáltal, hogy a csoportalakulás kezdeti szakaszától együtt dolgozik a közösséggel, optimális irányba terelgetheti a csoportfejlődést, és azon belül vagy azon túlmenően facilitálhatja az individualizációs törekvéseket és folyamatokat.

ismerkedés az első órában

Az önismeret óra heti 2, összevont óra 1. Bemutatkozás 8 óra Önbemutatás, mások bemutatása, családi identitás, szerepek megismerése, önkifejezés gyakorlása, önismeret csoport szabályainak közös megalkotása.

Hogyan szólítsalak? Innen jöttem Lakóhely bemutatása. Ismerkedés névhúzással. Általános viselkedés Szabályalkotás, keretek tisztázása Ismerkedés: Öt szó Az én szimbólumom. Az én családom.

Család bemutatása, családi identitás, szerepek megismerése. Szülők, testvérek bemutatása.

Társkereső iroda

Családi fotók. Technika, életvitel és gyakorlat Szokatlan önéletrajz. Az első emlékem. Három tárgy. További olyan gyakorlatok, melyek a célt segítik. Önbemutatás, önkifejezés, identitás, szabályalkotás.

Account Options

Önismeret készségek és képességek 2 Az egyén külső, belső értékeinek összegyűjtése, intellektuális képességek, kreativitás, művészi képességek, interperszonális készségek megismerése. Miben vagyok profi?

ismerkedés az első órában

Miben vagyunk profik? Azon külső és belső értékek összegyűjtése, amelyben a gyerek, illetve chemnitz tudják a csoport hatékonynak, kompetensnek érzi magát. Intellektuális és megismerési képességek, figyelem, emlékezet, problémamegoldás, nyelvi képességek vita készség gyakorlásaforma- és térészlelés vizsgálata.

Kreativitás; kreativitás vizsgálata és a kreativitás összetevőinek, jellemzőinek megbeszélése, a ismerkedés az első órában kreativitást fejlesztő gyakorlatok, ismerkedés az első órában gyakorlati kreativitás fejlesztése, csoportos kreativitásfejlesztés, kreativitás és tehetség híres alkotók, tudósok életének bemutatása, megbeszélése.

ismerkedés az első órában

Miért szép? Esztétikai, művészi képességek és érzékenység felmérése, esztétikai élményfejlesztés. Külső, belső érték, intellektuális képesség, kreativitás, művészi képesség, interperszonális készség. A testkép vizsgálata. Így nézel ki. Önismeret a testkép 2 A testkép megismerése, testtudatosítás, mozgásos önkifejezés, mások megfigyelése, pozitív visszajelzés adása. Különböző személyiségjegyek megismerése. Testi önismeret-fejlesztő gyakorlatok. Mások megfigyelése, személyészlelés fejlesztése.

Pozitív visszajelzés adása és kapása, énerősítés. Testtudatosítás és mozgásos önkifejezés fejlesztése. Mi változott? Azt szeretem benned, hogy Testkép, testtudatosítás, mozgásos önkifejezés, személyiségjegy.

Személyiségprofil Különböző személyiségjegyek megismerése. Interperszonális készségek fejlesztése. Konfliktuskezelési stratégiák.

Társismeret 6 óra Mások megismerése, odafigyelés másokra, empátia növelése, mások visszajelzésének értékelése. Énkép-máskép p. Az én képem a csoport szemében Milyen történelmi korhoz illesz?

Választott pár megszemélyesítése. Ismerd fel a párját! Egyéb gyakorlatok, amik e célt szolgálják. Mások megismerése, odafigyelés másokra, empátia.

ismerkedés az első órában

Csoportkohézió erősítése. Kapcsolatfejlesztés 3 5 óra 4 Kérdezz engem! Irányítsunk szavak nélkül. Lezárás A tanévben megszerzett tudás. Összefoglalás az egész évben szerzett eredményekről. Empatikus visszajelzés gyakorlása. Mi tetszett a legjobban? A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén Egymást ismerő csoport kialakulása. Reális testkép kialakulása.

Pest megye társkereső

Saját képességeikkel, készségeikkel intellektuális-megismerő képességek, kreativitás, társas készségek legyenek tisztában a tanulók. Kellő ön- és társismeret, amely egyrészt megalapozza a csoportfejlődés optimális folyamatát, másrészt alapját képezheti a személyiség további fejlesztésének és fejlődésének, valamint a szocializációnak.

Szerelmet vallottam a crushomnak?!?! 😱😱🤫🙈

A kollégiummal kötött együttműködés értelmében a következő évfolyamok önismeret foglalkozásai kollégiumi keretek közt történnek. A puszta megismerés, önismeret mellett a fejlesztés is nagy hangsúlyt kap, mind az érzelmek felismerésében és ismerkedés az első órában, mind a különböző érzelmi állapotok agresszió, proszociális érzelmek, barátság, szerelem átélésében, analizálásában, illetve adekvát és hatékony kezelésében. Nagy hangsúly kerül az egyéni és a közösségi motívumok, célrendszer és értékrend megismerésére és optimális irányba terelésére.

A témakörhöz és a korosztályi sajátosságokhoz illeszkedő társadalmi problémákkal szenvedélybetegségek, szexualitás meghívott előadók, illetve szakember segítségével ismerkednek meg a tanulók, ismeretterjesztő-tájékoztató-figyelemfelkeltő beszélgetések és illusztrációk révén.

Újra együtt 4 óra Egymásra hangolódás, szorongások megbeszélése. Várakozások és félelmek. Egymásra hangolódás, szorongás. Érzelmek felismerése és kifejezése 8 óra Alap- és összetett érzelmi állapotok felismerése nonverbális csatornákon képekről, paralingvisztikai jelzésekből, mozdulatból, filmrészletből. Érzelemfelismerés gyakorlatai. Tükrözz le engem Légy része az ismerkedés az első órában Add tovább a mozdulatsort!

ismerkedés az első órában

Érzelemkifejezés gyakorlatai. Mit érzel ebben a pillanatban? Hasonlatokban fogalmazás. Körbe-körbe, ismerkedés az első órában most Érzelemfelismerés, önmegfigyelés, érzelemkifejezés.

Az agresszió Az agresszió jellemzői, az agresszió formáinak felismerése. Beszélgetés az agresszió fogalmáról. Vitaindító és véleménynyilvánításra lehetőséget adó beszélgetés arról, mi tekinthető agressziónak, az agresszió formáiról filmillusztrációval. Agressziókezelés Agressziókezelés kialakítása, csoportok közötti agresszió kezelése.

Verbális agressziókezelési gyakorlatok: az asszertivitás játékai, liftjelenet, Veled mindig az a bajom csoportok közötti agresszió, két csapat harca, kártyabörze.

A diákok az órák folyamán megtapasztalják saját viselkedésüket és válaszaikat agresszív vagy agresszivitást kiváltó frusztráló helyzetekben, valamint új, hatékony magatartási módokat sajátíthatnak el. Az érzelmek, indulatok tudatosítása és az önismeret mellett az agressziókezelés hatékonyságának növelése, facilitálása a gyakorlatok célja. Agressziókezelés, csoportok közötti agresszió. Tanulásmódszertan és kommunikáció 5.

Proszociális érzelmek 4 óra Az altruizmus, az önfeláldozás. A támogatás és segítségnyújtás. Az altruizmus, az önfeláldozás, a támogatás és a segítségnyújtás szerepe az egyén életében és a társadalomban. Altruizmus, önfeláldozás. Szeretet, barátság, szerelem 8 óra Szeretet, szerelem, párválasztás, barátság, kortárskapcsolatok problémáinak megismerése, megbeszélése.

Túra Túrázók Természetjárók - Ismerkedés Társkeresés - Budapest Pest megye

A szeretet és a szerelem közötti különbségek és hasonlóságok: szerelem és párválasztás, a szerelem típusai és a segítségnyújtás szerepe az egyén életében és a társadalomban.

Szociometriai vizsgálat elvégzése. Rejtett szociometriai játékok Osztálytabló, Hajóúton vagyunk. Visszajelzés a szociometriai vizsgálatról. Beszélgetés a barátságról, ismerkedés az első órában. Szenvedélyeink Káros szenvedélyek: dohányzás, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás, játékszenvedély, internetfüggőség az önismereten alapuló megfelelő magatartásformák kialakítása, erősítése.

Testi és lelki egészségre káros szenvedélyek: dohányzás, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás, játékszenvedély, internetfüggőség. Káros szenvedély, függőség. Szexualitás A szexualitás jelentőségének és veszélyeinek felismertetése, a felelősségvállalás erősítése. A szexualitás jelentősége és veszélyei. Nyílt, véleménynyilvánításra lehetőséget adó beszélgetés a felelősségteljes párválasztásról és a felelőtlen szexuális kapcsolat következményeiről, veszélyeiről.

Szexualitás, nemi identitás. A motivációs struktúra és értékrend Természettudományos alapismeretek 7 óra Az egyéni célrendszer feltérképezése, vágyott és elutasított tulajdonságok, a személyiség mélyebb motívumai, egyéni és közösségi értékrend összehangolása. Három kívánság. Híres ember vagyok. Szívesen lennék Soha nem lennék. Az értékrend vizsgálata. Tanulásmódszertan és kommunikáció Célrendszer, vágyott és elutasított tulajdonság, motívum, értékrend.

Tanulási és iskolai motiváció 5 óra Sikerkeresés-kudarctűrés, teljesítmény, hatalom, tanulás iránti attitűd vizsgálata. Az igényszint vizsgálata közös megbeszélés, a siker és a kudarc fogalmáról, szerepéről. Teljesítmény, társulás, hatalom. Tanulás iránti attitűd. Kapcsolódási pontok Tanulásmódszertan és kommunikáció Sikerkeresés, kudarctűrés, teljesítmény, hatalom, tanulás iránti attitűd.

Csoporterősítés 8 óra Különös kirándulás. Üzenetek szavak nélkül. Ház, fa, kutya.

ismerkedés az első órában

Olvassa el is