Humán kutatás portfolió

Kisállatok komputertomográfiás vizsgálata, anyagminőségi vizsgálatok strukturális képalkotási technikák alkalmazásával A magyar kutatócsoport alapvetően felfedező kutatást végez, amelynek során a gyulladásos és fájdalommal járó betegségek kórélettani folyamatait próbálja felderíteni.

Információmenedzsment Innovációs Klaszter - Profil kategóriák - Klaszterportfolio

Eredményeiknek humán kutatás portfolió alkalmazott kutatási és üzletasszony keres vonatkozásai is vannak. Strukturális képalkotás natív és kontrasztanyagos és mennyiségi analízist végeznek, melyekből csont, tüdő és lágy szöveti változásokat keresnek egér és patkány modellekben, élő altatott állatokban, kivett szervekben és nem élő preparátumokon is anyagminőségi vizsgálatok.

A micro komputertomográfia széleskörűen elterjedt és használt háromdimenziós képalkotási eljárás. A készülék 2D röntgen képeket készít, amiből egy célszoftver segítésével felépíthető a vizsgált élőlény 3D képe.

Consciousness -- the final frontier - Dada Gunamuktananda - TEDxNoosa 2014

Az állati testen áthaladó, gyengülést szenvedett röntgen-sugárzást számítógép segítségével, matematikai módszerekkel látható képpé alakítják. A tomográfiás felvétel esetében vékony, síkszerű röntgensugár-nyalábbal világítják át a vizsgált Tömegspektrometriával kapcsolt nagy hatékonyságú folyadék kromatográfia A magyar egyetemi kutatócsoport a tömegspektrometriával kapcsolt nagy hatékonyságú folyadék kromatográfia módszerének segítségével a kis molekulák, polipeptidek kvantitatív és kvalitatív vizsgálatát végzi.

Az antigén-ellenanyag kötésen alapuló jelzéses technikák módszere. Pontos, számszerű meghatározását a kutatócsoport biológiai mintákban plate reader-en keresztül végzi.

Napjainkban előtérbe került a daganatos, szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének vizsgálatai során. Heterociklusos származékos vegyületek mint hatásos fájdalomcsillapítók traumatikus neuropátia esetén és gyulladáscsökkentő hatóanyagok gyulladásos betegségek esetén Egy magyar egyetem kutatócsoportja a neurogén gyulladásokat vizsgálja. A neurogén gyulladás fontos összetevője betegségek széles körének, mint a reumás ízületi gyulladás, allergiás kontakt dermatitisz, pszoriázis, asztma és gyulladásos bélbetegségek.

Szenzoros neuropeptidek pl P anyag: SP, neurokinin A: NKA, kalcitonin génhez kapcsolódó peptid: CGRP szabadulnak fel az aktivált idegekből, amelyek előidézik vazodilatációt, plazma protein extravazációt és az immunsejtek aktiválását beidegzett területén.

humán kutatás portfolió

Ezek a peptidek, valamint az immunsejt eredetű mediátorok érzékennyé teszik az idegvégződéseket, és fájdalomat okoznak.

A perifériás idegek károsodása okozta neuropátiás fájdalom herpes zoster fertőzésben, HIV, táplálkozási hiányosságok, toxinok, rosszindulatú, immunmediált betegségek és fizikai trauma esetén az idegtörzsben a betegek nagy Komplex boltozat rehabilitációs eljárás hasznosítása a vasúti és közúti hidak állagmegóvásában A magyarországi egyetem szilárdságtan és tartószerkezetek humán kutatás portfolió munkatársai nagy tapasztalattal rendelkeznek hídszerkezetek diagnosztikája, valamint szerkezeti modellezése terén.

Kutatói munkájuk során a tégla-és kőboltozatú hidak forgalmi terhelések hatására bekövetkező romlási folyamatait elemzik.

Az ún. Marmarou-féle súly ejtéses vagy impakt akcelerációs koponyasérülés modell, mely elsősorban a zárt koponyasérülések esetén keletkező diffúz károsodások modellezésére szolgál illetve 2. Koponyasérültekkel kapcsolatos klinikai vizsgálatok: Az ún. Proteinek szintjének meghatározása biológiai mintákban. Retinális elektromos szinapszisok munkacsoport: Dr.

Numerikus számítási modellt dolgoztak ki a romlási folyamatok leírására és egy új közelítő eljárást a várható maradék élettartam megállapítására. A rendelkezésreálló megerősítési módszerek hatékonyságának vizsgálata mellett olyan új módszerek kidolgozásán dolgoznak, melyek segítségével a tehereloszlás javításán keresztül a teherbírás növelését humán kutatás portfolió a felépítmény élettartamának meghosszabbítását tűzték ki célul.

Az eljárás során alkalmazott technológiai megoldások: A meglévő szerkezettel együttdolgozó vékony lőttbeton kéreg — kismértékű merevség növelés, hatékonyabb térbeli működés segítése, áthidaló szerep Boltozat rehabilitációja injektálással — repedések, Számítógép vezérelt, hidrológiai, geomorfológiai és geológiai fizikai kisminta-modellező asztal Egy magyar egyetem földrajzi intézete kifejlesztett egy számítógép vezérelt, hidrológiai, geomorfológiai és geológiai fizikai kisminta modellező asztalt.

Mivel nagyon nehéz modellezni a véletlenszerűséget, s mivel az adott tanszéken különböző természeti folyamatokkal, például az árvízveszéllyel kapcsolatos kutatásokat végeznek, úgy döntött a munkacsoport, hogy elkészít egy olyan szerkezetet, amellyel könnyen modellezhetők az ilyen felszínformáló események.

Bejelentkezés

A terepasztal célja, hogy a természetben végbemenő hidrológiai, geomorfológiai és geológiai sztochasztikus jelenségeket, a valósághoz leginkább hűen modellezni tudja valamint, hogy a számítógépes modellek verifikációja a humán kutatás portfolió leképezhető legyen. Ezt szolgálják a programozott rendszerbe kapcsolt billentő és emelőszerkezetek, amelyek hosszú időskálájú folyamatok futtatására is alkalmasak.

A modellező rendszer képes befogadni egy sztereografikus kiértékelő rendszert jelenleg fejlesztés alattamely nyolc fényképezőgép Mikroszkópiai és spektroszkópiai mérések alkalmazása az orvostudományi kutatások területén A magyar kutatócsoport mikroszkópiai és spektroszkópiai mérésekkel foglalkozik.

Ezen felül sejtek, sejt tenyészetek előkészítését, létrehozását, módosításait és vizsgálatát végzi. Versenyképessége és innovatív szerepe annak köszönhető, hogy Magyarország területén összesen három, még az európai régióra levetítve tíznél kevesebb laboratóriumban érhető el szuperfelbontású mikroszkóp.

Mindemellett a kutatási központ lehetővé teszi a munkacsoport számára szükséges eszközök egy helyen történő komplex elérését. A kutatócsoport Jobin Yvon Nanolog nevű készüléke képes az UV és látható tartományon kívül a közeli infrában is fluoreszcenciát detektálni.

  • Csiki Gergely Cikk mentése Megosztás Sok olyan zenekar van, amelyik egyslágeres, de mi nem ezek közé akarunk tartozni, sokkal inkább azok közé, akik az első siker után még évig fent vannak a slágerlista elején - vallja Greiner István, a Richter kutatási igazgatója, aki tisztában van azzal, hogy a magyar gyógyszergyártó globális játékos: szerinte ugyanis a világ összes gyógyszerkutatója a cég versenytársa.
  • На стене криво висело баскетбольное кольцо.

Ennek köszönhetően az élettartam mérések során néhány száz pikoszekundumos időfelbontással tud a munkacsoport mérni. A konfokális mikroszkóp esetében hat lézervonallal tud a munkacsoport Földtani, kőzettani és rétegtani vizsgálati eljárások A magyar egyetemi kutatócsoport analitikai kémiai és geoanalitikai területen bír nagy tudással. A granulometria értékes módszer az egyes területek gazdasági hasznosíthatósága vizsgálata, az ipari eredetű porok és egyéb, veszélyesnek minősülő hulladékok hatástalanítása vagy éppen hasznosíthatóságuk eldöntése során, vagy az építőiparban.

humán kutatás portfolió

A kutatócsoport granulometriai, azaz szemcseméret meghatározási tevékenysége során a porok, granulátumok, üledékek szemcseméret-eloszlását lézer granulométerrel tudja meghatározni.

Ezt a tevékenységet korszerű, komplex szemcseméret-analitikai berendezés segíti, mely a 0. A minta diszpergálása történhet vízzel, nedvesítőszerekkel adalékolt vízzel. Környezetszennyező anyagok kölcsönhatásainak tanulmányozása A magyar egyetem analitikai kémiai és geoanalitikai kutatócsoportja négy fő területen végzi a környezetszennyező anyagok tanulmányozását, a velük kapcsolatos módszer- eljárás és technológiafejlesztést.

A műszerekkel nemzetközi oktatási, kutatási feladatokat lát el konzorciumokban, pályázatokban.

InnoPortfólió innovációs adatbázis

Környezetszennyező anyagok és mikroorganizmusok kölcsönhatásának tanulmányozása: bioadszorpció, bioakkumuláció és biodegradáció vizsgálata a szennyezett talajok és vizek humán kutatás portfolió módszerekkel történő remediációjában bioremediációs eljárások fejlesztése.

Ez a tevékenység innovatív abban a vonatkozásban, hogy ezen kísérleti eredmények, a belőlük levonható következtetések és tézisek alkalmazhatók a szennyvizek, a szennyezett felszíni vizek és talajok, esetlegesen talajvizek környezetbarát, biológiai és fizikai-kémiai folyamatok kombinált alkalmazásán alapuló új technológiai eljárások fejlesztésében és kidolgozásában. Más szolgáltatások nem nyújtják a fizikai- kémiai és Transzmissziós és reflexiós mérések A lézeres technológiák és másodlagos fényforrások kutatása és alkalmazása, valamint az extrém nagy humán kutatás portfolió terahertzes impulzusok előállítása és alkalmazása területén is nagy tapasztalattal rendelkező magyar kutatócsoport technológiai ajánlata a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az egyéb ipari - petrolkémiai, polimerkémiai, gyógyszerkémiai — alkalmazásokhoz kapcsolódik.

A reflexió a test visszaverési képessége. A transzmisszió egy adott anyag infra sugárzás átengedési képességét jellemzi.

humán kutatás portfolió

Ma már rutinszerűen alkalmazzák ezen technikákat olyan összetett biológiai rendszerek minőségi paramétereinek vizsgálatára, mint a búza humán kutatás portfolió az árpa nedvesség- illetve fehérjetartalmának meghatározása, sőt, a fejlődő adatfeldolgozási Dinamikusan fejlődő elválasztástechnikai módszerek az orvostudományban A kromatográfia szorpción és deszorpción alapuló elválasztástechnikai módszer. Az eljárás lényege, hogy az elválasztandó anyagok egy keskeny kezdeti zónáról különféle szorbenseken, folyadék- vagy gázáramlás hatására, eltérő sebességgel mozdulnak el.

A kromatográfia nagy sikerrel alkalmazható a fehérjeanalitikában. A kutatócsoport legnagyobb innovációs potenciálját és egyes esetekben humán kutatás portfolió egyediségét az adja, hogy adott eszközök és tudás adott időben egyszerre, egy helyen, komplexen elérhetőek.

A műszerekkel nemzetközi szintű oktatási és kutatási feladatokat lát el a munkacsoport konzorciumokban és pályázatokban. A kutatócsoport által használt fehérjék vizsgálati módszerei: - adszorpciós oszlopkromatográfia - megoszlásos oszlopkromatográfia - ioncserés oszlopkromatográfia - Elválasztás ioncserélő műgyantákon - Elválasztás cellulózalapú ioncserélőkkel Humán kutatás portfolió kromatográfiás módszerek: - Affinitás kromatográfia - Nagy hatékonyságú

Olvassa el is