Anyakönyvvezető házasságkötés

Információk

Az ügyfél. Mit kell tennie Az anyakönyvi eljárásról szóló A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a házasulók, az anyakönyvvezető és - ha közreműködött - a tolmács aláírnak. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasuló vagy - ha a házasulók egyike sem rendelkezik magyarországi lakcímmel - az egyikük a házassági szándékát személyesen hivatásos konzuli tisztviselőnél is bejelentheti, amelyről a konzuli tisztviselő jegyzőkönyvet anyakönyvvezető házasságkötés fel, és azt a házasságkötés tervezett helye szerinti anyakönyvvezetőnek továbbítja.

A házasságkötést megelőző eljárás során a házasuló személyeknek igazolniuk kell a személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeit és az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre vonatkozóan nyilatkozatot kell tenniük. A Polgári Törvénykönyvről szóló A jegyző e határidő alól indokolt esetben felmentést adhat. Határidők Az At. Anyakönyvvezető házasságkötés okiratok a házasulók érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele; a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa lakcímkártya ; a házasulók születési anyakönyvi kivonata; a házasulandók családi állapotának igazolása céljából: elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó anyakönyvi okirat; özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi okirat; külföldi állampolgárok esetében: tanúsítvány, amely tartalmazza a nem magyar anyakönyvvezető házasságkötés házasuló természetes személyazonosító adatait, anyakönyvvezető házasságkötés, lakcímét, családi állapotát, állampolgárságát és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs.

humor, miközben flörtöl

Ha a tanúsítvány a felhasználhatósága időtartamára nézve nem tartalmaz adatot, a hat hónapnál nem régebbi tanúsítvány fogadható el. Amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra úgy azt hitelesített magyar nyelvű fordításban kell bemutatni.

 1. Házasságkötési szándék bejelentése - BPXV
 2. Ismerd moodle
 3. Ülés nő 46
 4. A házasságkötés Házasság a jogszabályoknak megfelelően akkor jön létre, ha az együttesen jelenlevő férfi és nő az anyakönyvezető előtt személyesen kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek.
 5. Ez iránti szándékukat a tervezett házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél kell bejelenteniük.
 6. Házasság Anyakönyvezése :: Szekszáteszervezd.hu

Eljáró szerv Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Egyéb információk A házasulók bejelentése a névviselésről és a hivatalból kiállításra kerülő okmányokhoz szükséges adatok felvételezése A házasulók a házassági szándék bejelentésekor nyilatkoznak arról, hogy a házasságkötés után milyen házassági nevet kívánnak viselni. A nyilatkozat a házasság megkötéséig egy alkalommal, legkésőbb a házasságkötés tervezett időpontját megelőző ötödik munkanapig megváltoztatható.

Főoldal Esküvő A polgári esküvő menete és ára A polgári esküvő menete és ára Az esküvők egyik legfontosabb pillanata, amikor hivatalosan összekötik az ifjú pár életét.

Ha a magyar állampolgár házasuló a házasságkötést követően nem a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét kívánja viselni, az anyakönyvvezető a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg - ha hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tesz a házasuló - felvételezi a hivatalból kiállításra kerülő személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiállításához szükséges arcképmást, aláírást, anyakönyvvezető házasságkötés - jogszabályban meghatározott esetben - az ujjnyomatot.

Ha a házasuló a házasság megkötéséig megváltoztatja a házassági név viselésére anyakönyvvezető házasságkötés tett nyilatkozatát, az anyakönyvvezető intézkedik az új nyilatkozatnak anyakönyvvezető házasságkötés aláírás, valamint szükség esetén a jogszabályban meghatározott valamennyi adat felvételezéséről.

A Magyarországon házasuló magyar állampolgárok esetében - amennyiben a házasság megkötését követően születési nevüktől vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevüktől eltérő anyakönyvvezető házasságkötés nevet viselnek - a házassági szándék bejelentésére irányuló eljárásban tett nyilatkozatuk szerint hivatalból, az alábbi okmányaik cseréjére kerülhet sor: a szándékbejelentéskor és a házasságkötéskor is érvényes SZIG, eSZIG, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a szándékbejelentéskor és a házasságkötéskor is érvényes vezetői engedély, a szándékbejelentéskor és a házasságkötéskor is érvényes magánútlevél, forgalmi engedély, TAJ-kártya, valamint adóigazolvány. Az eSZIG, a magánútlevél, a vezetői engedély, a forgalmi engedély, valamint a törzskönyv hivatalból történő kiállítása visszautasítható. Ezen kívül a házasuló

A házasságkötési szándék bejelentését követően a házasuló hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot egy alkalommal, legkésőbb a házasságkötés tervezett időpontját megelőző ötödik munkanapig anyakönyvvezető házasságkötés.

A házasságkötés helyszíne Az At. A házasság hivatali helyiségen, illetve anyakönyvvezető házasságkötés munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezéséről a házasságkötési szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül dönt.

a szöveges hirdetés megfelel a webhelyről

A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző akkor engedélyezheti, ha a felek nyilatkoznak arról, hogy a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítják; gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és a anyakönyvvezető házasságkötés helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg.

Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésénél, ha a jegyző az engedélyt megadta, és a felek a fent ismertetett feltételeket teljesítik.

A házasságkötés Az At. A közeli halállal fenyegető állapotot kivéve nem köthető házasság munkaszüneti napon, melyek az alábbiak: január 1.

például profil társkereső

Az At. Ha a házasuló vagy a tanú a magyar nyelvet nem beszéli, és az anyakönyvvezető a házasuló vagy a tanú által beszélt idegen nyelvet nem érti, tolmácsot kell alkalmazni.

A tolmácsról a házasulók gondoskodnak. A házasulók kérésére a házasság valamely nemzetiség nyelvén is megköthető, ha az adott nyelvet mindkét házasuló és tanú érti és beszéli.

Ha a házasság megkötésekor közreműködő anyakönyvvezető nem érti és nem beszéli az adott nemzetiség nyelvét, tolmácsot kell alkalmazni. A házassági tanúkról a házasulók gondoskodnak.

d3 találkozó

A házasulók bejelentése a névviselésről A házassági név az a név, amely az érintettet a anyakönyvvezető házasságkötés anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Ptk. A feleség a házasságkötés után a a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét viseli, vagy b a férje teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással, amelyhez a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét hozzákapcsolhatja, vagy c a férje családi nevét viseli a házasságra utaló toldással és ehhez a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét hozzákapcsolja, vagy d a férje családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét.

A polgári esküvő menete és ára

A férj a házasságkötés után a a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét viseli, vagy b a felesége családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét. A házastársak a névviselésről megegyezhetnek. Ennek során figyelemmel kell lenniük arra is, hogy a Ptk. Megegyezés hiányában a felek a házasságkötést megelőzően viselt nevüket viselik tovább.

Ügyleírás Házasságkötési szándék bejelentése A Polgári Törvénykönyv alapján csak az anyakönyvvezető előtt kötött házasság lehet érvényes, melyet egy férfi és egy nő köthet egymással. Házasságkötési szándékukat a házasulók a házasságkötés tervezett helye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során anyakönyvvezető házasságkötés kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeinek fennállását. Az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre nyilatkozatokat kell tenniük.

Kivétel, ha a feleség a házasságkötést megelőzően az előző férje nevét valamilyen -né toldatos formában viselte. Az At A házasság megkötéséig a korábbi nyilatkozat megváltoztatható.

christa appelt menyasszony tapasztalat

Az ügyintézés díja Az illetékekről szóló Anyakönyvvezető házasságkötés jogszabályok Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól. Papír alapon anyakönyvvezető házasságkötés űrlap.

 • Ezek hiányában nem tartható meg a polgári esküvő.
 • Kormányablak - Feladatkörök - Házassági szándék bejelentése és házasságkötés
 • Ügyintézés - Házasság
 • A külföldi okiratokat hitelesítve és hiteles magyar fordítással ellátva kell bemutatni.
 • Társkereső megtalálja az igaz szerelmet

Olvassa el is